Que Thử Nước Tiểu Acon Mission URS 11

Giá thị trường: 200,000 
Giá khuyến mãi: 170,000 

Que thử nước tiểu 11 thông số Acon Mission dùng để đo các thông số sinh hóa của nước tiểu bằng mắt hoặc bằng các máy phân tích nước tiểu cùng dòng Mission do tập đoàn Acon Laboratories sản xuất như Mission U120, U500

Gọi ngay!